Tag Archives: mặt chữ

Lưu ý khi dạy trẻ làm quen với mặt chữ khi chuẩn bị vào lớp 1

lớp luyện chữ đẹp

Lưu ý khi dạy trẻ làm quen với mặt chữ khi chuẩn bị vào lớp 1 Bút máy thanh đậm Ánh Dương những ngày đầu tập học, tập làm quen với bảng chữ cái. Việc giúp các con nhớ được “mặt chữ” là rất quan trọng. Bởi nếu bạn chỉ  để con đọc theo mình […]